Informaţii personale

 

Nume / Prenume

ANDREESCU ELENA

Adresă

Str.Tudor Vladimirescu,Bl.U2, Sc.A, Ap.26 Pitesti

 

 

Naţionalitate

Română

 

 

Data naşterii

22 05 1963

 

 

Sex

femeiesc

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

ŞCOALA NR. 20 „TUDOR VLADIMIRESCU” –STRUCTURĂ ŞCOALA NR. 8 PITEŞTI, JUD. ARGEŞ - EDUCATOARE

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

 

Perioada

 

Prof.invatamant prescolar- Şcoala nr. 20 „Tudor Vladimirescu” – structură Şcoala nr.8 Piteşti ( 2010 - prezent)

Institutor I - Gradinita Şcoalii cu clasele I-VIII nr. 8 Piteşti ( 2009-2010)

Institutor I – Grădiniţa Scolii cu cls. I-VIII nr.18 Piteşti (2008 – 2009)

Institutor II – Grădiniţa Scolii cu cls. I-VIII nr. 18 Pitesti (2002– 2008)

Educatoare – Grădiniţa Scolii cu cls. I-VIII nr. 18 Pitesti (2000-2002)

Educatoare – Grădiniţa cu Program Normal nr. 6 Pitesti (1999-2000)

Educatoare – Grădiniţa cu Program Normal Nr. 8 Brasov (1997 – 1999)

Educatoare – Grădiniţa nr. 43 Brasov (1989-1997)

Educatoare- Gradinita Satu-Nou ,Com Halchiu,Jud.Brasov (1988-1989)

Educatoare- Casa de Copii prescolari,Codlea,Jud.Brasov (1985-1988)

Educatoare - Gradinita nr. 3 Oarja ,Jud. Arges(1982-1985)

 

Funcţia sau postul ocupat

Profesor invatamant prescolar

Activităţi şi responsabilităţi principale

predare

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala cu clasele I- VIIITudor Vladimirescu, Nr. 20-Structura Scoala nr.8 Piteşti, Bulevardul Republicii nr. 226,Pitesti ,Argeş, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Educaţie şi formare

 

Perioada

2010

Calificarea / diploma obţinută

Adeverinta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Master ,,Management organizational si al resurselor umane”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Sociologie-Psihologie

Perioada

2009

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de competenta lingvinstica

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Limba Franceza

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret

Catedra de Limbi Romanice

Perioada

Calificarea/diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate/

Competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de invatamant/Furnizorului de formare

 

Perioada

2009

 

P.R.E.T.(Educatie timpurie)

 

 

I.S.J. Arges

 

 

 

2008

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Departamentul pentru pregatirea personalului didactic

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universaitatea Spiru Haret

 

 

Perioada

 

2008

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de licenta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Psihologie

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret

Facultarea de Sociologie-Psihologie

 

Perioada

 

2008

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de formare continua a personalului didactic

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Educatia la timpul viitor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Pitesti

” Facultatea de Stiinte ale Educatiei

 

Perioada

 

2007-2008

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de formare continua a personalului didactic

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Formarea indrumatorilor de practica pedagogica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Pitesti

Departamentul pentru pregatirea personalului didactic

 

Perioada

 

2008

Calificarea / diploma obţinută

Adeverinta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Formarea liderilor educationali

T.I.C.( Tehnologia informatiei computerizate)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Casa corpului didactic Arges

 

 

Perioada

Calificarea/diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate/

Competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de invatamant/

furnizorul de formare

 

Perioada

 

 

2007

Atestat de formare continua a personalului didactic

Management si comunicare

 

Universitatea din Pitesti

Departamentul pentru pregatirea personalului didactic

 

2006

Calificarea / diploma obţinută

Adeverinta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Consiliere si orientare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Casa Corpului Didactic Arges

 

 

Perioada

 

2000-2002

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de absolvire

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Colegiul Universitar de Institutori

Institutori-lb. franceza

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Piteşti

Colegiul Universitar de Institutori

 

 

Perioada

 

 

1995- 1997

Calificarea / diploma obţinută

Gradul I -Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Lucrare metodico-stiintifica la activitati matematice

Gradul I

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Scoala Normala ,,A.Muresanu” Brasov

 

Perioada

 

1993

Calificarea / diploma obţinută

Gradui II- Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Pedagogie, psihologie,literatură pentru copii, metodică înv. preşcolar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Scoala Normala ,,Andrei Muresanu” Brasov

 

Perioada

 

1991-1992

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Scoala Generala ,,Andrei Muresanu Brasov

 

Perioada

 

1985

Calificarea / diploma obţinută

Definitivatul în învăţământ- Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Pedagogie, psihologie, metodică înv. prescolar,literatura pentru copii ,

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Inspectoratul Scolar al Judetului Arges

 

 

 

Perioada

 

 

 

1982

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea„Educatoare”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul Pedagogic Câmpulung-Muscel

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Certificat de competenta lingvistica

-Limba Franceza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba engleză

 

 

Limba franceză

 

 

 

 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Lucrul în echipă (susţinerea unor activităţi şi ateliere în cadrul unor activităţi )

Calităţi de mediator (lucrul cu preşcolarii, cu părinţii, cu personalul şcolii)

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Capacităţi organizatorice, de planificare a activităţilor didactice, de consiliere, de utilizarea tehnicilor moderne de învăţământ, de comunicare şi relaţionare, de evaluare a preşcolarilor, dobândite ca educatoare si ca profesor , de-a lungul anilor.

 

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

 

 

Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Paint.

Competenţe şi aptitudini artistice

Organizator de programe artistice

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Îndrumarea preşcolarilor care au participat la numeroase concursuri artistice, festivaluri şi au fost recompensaţi cu premii.

 

 

 

 

 

 

Daca doriti, ne puteti gasi si pe retelele de socializarePROFESORII SCOLII NR.8


Profesori
Prof inv. primar-Carmen Minulescu
Profesori
Ittu Ana Georgiana-Profesor Engleza
Profesori
Prof Biologie-Popa Mihaela
Profesori
Prof. Romana-Crivac Magdalena Iulia
Profesori
Prof. Matematica-Camelia Sanda Popa
Profesori
Prof inv. prescolar-Andreescu Elena
Profesori
Invatatoare-Paun Elisabeta
Profesori
Invavtatoare-Buzila Maria